Hvad laver en landinspektør?

Landinspektører er med til at forme Danmark.
Landinspektører arbejder med ejendomme, bygninger, veje, landskaber og naturen.
Både på land og i by. I hele Danmark.

  • Landinspektører evner at kommunikere med mennesker, kan forhandle med mange parter og manøvrere mellem mange myndigheder for at skabe rigtige løsninger – juridisk, teknisk og økonomisk.
  • Landinspektører behersker den nyeste teknik til opmåling, kortlægning og kommunikation af kort og geodata.
  • Landinspektører arbejder med folks rettigheder til ejendom, IT-udvikling, og ‘stedet’ i ‘rummet’.
  • Landinspektører arbejder med planlægning af byer, landskaber, veje og andre infrastrukturanlæg.
  • Landinspektører administrerer regler om, hvordan vores omgivelser bruges – både ved benyttelse og beskyttelse af Danmarks arealer.
  • Landinspektører kan “se” og gennemføre løsninger, der holder og visualisere dem for kunder og borgere.
  • Landinspektører arbejder både i den private og offentlige sektor.

Landinspektørforeningens medlemmer er beskæftiget meget bredt. Det kan derfor være vanskeligt at tale om ‘faget’, men skal man komme det nærmere, er udgangspunktet de opgaver, som løses i landinspektørbranchen, og de kerneopgaver, der oprindeligt og stadig i vid udstrækning karakteriserer en praktiserende landinspektør.

Kernen er ‘ejendommen’ og ejendommenes grænser, som fastlagt i det matrikulære system. Landinspektører er derfor uddannet i ejendomsjura, opmålingsteknik samt fysisk planlægning, arealforvaltning og moderne kortlægning.

Mangfoldigheden af opgaver og lidt om historien kan læses i den jubilæumspublikation, som foreningen udgav i 2018 til markering af 250-året for den første kongelige beskikkelse/bestalling af to landinspektører.

Få indtryk af landinspektørers mange jobfunktioner i foreningens jubilæumspublikation.

Læs jubilæumspublikationen her:

Se promotionside

Læs mere om landsinspektørfaget på foreningens brandingside.

Se foreningens videoer

Se mere om landinspektørfaget på foreningens YouTube-kanel.