Syn og skøn

I forbindelse med retssager indstiller Landinspektørforeningen syns- og skønsmænd efter anmodning. Anmodningen skal indeholde et skønstema, der er godkendt af retten og/eller parterne, samt en tydelig beskrivelse af lokalitet, sagens indhold samt supplerende materiale til stævning og dokumenter.

Priser
Pr. 1. januar 2022 er gebyret på 4.000 kr. ekskl. moms.
Følgende bliver afklaret:
– omfanget af opgaven, lokalitet, og på baggrund heraf
– findes en relevant landinspektør, der ikke er inhabil, eller hvor firmaet ikke er inhabilt.
Der udarbejdes en indstillingsmail til anmoder med nødvendig dokumentation af forslaget til syns- og skønsmand.

I tilfælde af inhabilitet eller anden uenighed med den indstillede landinspektør anmodes foreningen om genindstilling.
Genindstillingen kræver nærmest samme arbejdsmæssige indsats som en ny indstilling, derfor tager foreningen et supplerende gebyr på 2.500 kr. ekskl. moms.

Anmodning om indstilling af person til syn/skøn
Anmodningen sendes til foreningen på mail@lsp-foreningen.dk, hvorefter foreningen finder en egnet syns- og skønsmand. Afhængig af sagens indhold og parter findes en syns- og skønsmand i nærområdet. Hvis dette ikke er muligt, foreslås en udenbys. Foreningen sender indstillingsbrevet til den anmodende advokat og modpartens advokat, såfremt informationer på vedkommende haves.