Uddannelse og beskæftigelse

Landinspektøruddannelsen er en femårig universitetsuddannelse ved Aalborg Universitet i Aalborg eller København. Uddannelsen er for dig, der gerne vil være med til at udforme fremtidens byer og landskaber i Danmark.

Emner som natur- og bydesign, jura, matematik og teknologi er kerneelementer i uddannelsen – med ejendommen som omdrejningspunkt. Du får viden om ejendomsret, fysisk planlægning, kortlægning, regler om beskyttelse og benyttelse af natur og landskab samt it- og satellitbaseret teknologi til opmåling, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi.

Landinspektørvidenskab har fokus på FN’s Verdensmål, hvor du bl.a. kan være med til at udvikle nye, grønne løsninger inden for naturgenopretning og klimatilpasning.

Beskæftigelsen er høj. Pr. april 2022 er ledigheden 0,7 %.
37 % af foreningens medlemmer er ansat i det offentlige, 45 % arbejder i landinspektørfirmaerne og 18 % i andre private firmaer.

Landinspektøruddannelsen foregår på Aalborg Universitet i Aalborg og København