Hvor

Vejle Center Hotel

Hvornår

28. september 2022

Pris

Medlem af DdL (eller IDA): 3.400 kr. + moms. Ikke-medlem: 3.700 kr. + moms.

Antal pladser

30

Kurset giver kursisterne oversigt over hovedreglerne i ejerlejlighedsloven, bekendtgørelsen om registrering af ejerlejligheder og normalvedtægt for ejerlejligheder.

 

Det henvender sig primært til landinspektører, advokater/advokatsekretærer, der beskæftiger sig med ejerlejligheder og ejendomsdannelsen, og som ønsker kendskab til den nyeste administrative praksis på området. Derudover vil der være særligt fokus på samspillet med Tinglysningsretten til brug for forberedelse af en sag. 

 

Underviserteamet tager udgangspunkt i den nyeste praktiske erfaring, herunder erfaringen om, hvor der ofte opstår problemer. 

 

Emner er bl.a. 

 • Baggrund for den nye ejerlejlighedslov
 • Gennemgang af opdelingsreglerne (almindelige betingelser for nyopdeling af en ejendom, lovens opdelingsforbud, udvalgte opdelingsregler)
 • Registreringsbekendtgørelsen (bek. nr. 1893 af 9. dec. 2020), systematik, dokumenter i forbindelse med registrering, tinglysningssløjfe, ejerlejlighedsareal) 
 • Ændring af ejerlejligheder (videreopdeling, videreopdelingsforbud og andre ændringer) og tilførsel af nye ejerlejligheder ved nybyggeri eller inddragelse af fælleslokaler.
 • Ejerråden eller ejerforeningsbeslutning? Dokumentation for, at ejeren i forhold til de øvrige ejere af ejerlejligheder i den opdelte ejendom, er berettiget til at registrere ændringen.
 • Udstykning og arealoverførsel fra en opdelt ejendom. 
 • Gennemgang af tinglysningsmæssige forhold, herunder spørgsmålet hvad der kan tinglyses, og hvad man som anmelder bør gøre sig af overvejelser forud for anmeldelsen.
 • Ejerlejligheders adgang til fællesareal og det fri.
 • Opmåling af ejerlejligheder
 • Tildeling af adresser til ejerlejligheder
 • Landinspektør/advokats for beredelse af en ejerlejlighedssag med fokus
  o Adkomstforhold – skøde/erklæring eller berigtigelse mv., inkl. forhold til ejer-fortegnelsen.
  o Pant – relaksation eller værdierklæring
 • Særskilte foreløbige bygningsblade - projektstadieejerlejlighedsblade i tingbog.
 • Kort om etapeopdeling og ”hundehus”-opdeling

 

Kursusdeltagerne vil få mulighed for at bidrage med egne erfaringer. Hvis man har særlige spørgsmål eller emner, er man velkommen til at sende dem til pia.aabo@gmail.com, se-nest den 6. maj 2022

 

Kursuslærere

 • Jeppe Steen Sørensen, juridisk chefkonsulent, Geodatastyrelsen
 • Brian Veie Pedersen, Sekretariatschef, Tinglysningsretten Hobro

 

Kursusleder

 • Pia Åbo Østergaard, Geodatastyrelsen

Tilmeld dig

Tilmeld dig arrangementet på nedenstående link.

Tilmeld

Tilmeldingsfrist

30. august 2022

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter 31. august 2022

betales 25 %

Ved afmelding efter 14. september 2022

betales 100 %