Hvor

HUSET - Middelfart

Hvornår

30. og 31. maj 2022

Pris

Medlem af DdL (eller IDA): 7.300 kr. + moms. Ikke-medlem: 7.800 kr. + moms.

Antal pladser

30

På kurset lærer du om sagshåndteringen på kontoret med hovedvægt på de matrikulære sager.

  • Udstykningskontrollen
  • Den matrikulære sags identifikation og tilrettelæggelse
  • Sagens parter og involverede
  • Ansøgning – afgørelse (herunder forvaltningslov) – klage
  • Landbrugssagens dokumenter

Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og – i mindre omfang – gruppearbejde.

Kurset 'Sagshåndteringen' er det andet kursus i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i det første kursus, ”Markarbejdet”.

Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning.

Der bliver sendt en elektronisk kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale inden kursets start.

Kursuslærere

  • Landinspektør Ole Nørgård, Geopartner
  • Jes Juhl Jørgensen fra LE34

Kursusleder

  • Ole Nørgård, Geopartner

Kurset er et 2 dages internat kursus. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning i enkeltværelse, kursusmateriale og forplejning.

Tilmeld dig

Tilmeld dig arrangementet på nedenstående link.

Tilmeld

Tilmeldingsfrist

27. maj 2022, kl. 12.00

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter 2. maj 2022

betales 25 %

Ved afmelding efter 16. maj 2022

betales 100 %