Hvor

Vejle Center Hotel

Hvornår

14. marts 2023

Pris

Medlem af DdL (eller IDA): 3.400 kr. + moms. Ikke-medlem: 3.700 kr. + moms.

Antal pladser

40

Beskrivelse

Ejendomsavancebeskatningsloven i relation til kommunal sagsbehandling og landinspektørarbejder.

 

Kurset har til formål at give kommunale sagsbehandlere og praktiserende landinspektører et overblik over reglerne i Ejendomsavancebeskatningslovens §8 stk. 1 om fritagelse for ejendomsavancebeskatning ved salg af boliger.

 

Kurset giver en generel indføring i de regler i ejendomsavancebeskatningsloven som udløser skat ved salg af boligejendomme særligt med fokus på de regler og afgørelser der knytter sig til udstykning og kommunens erklæring om udstykning.

 

Regler og afgørelse som knytter sig til ejendomsavancebeskatningslovens §8 stk. 1 (parcelhusreglen), gennemgås og der gives eksempler på hvorledes spørgsmål i relation til ejendomsavancebeskatningsloven behandles hos praktiserende landinspektører som rådgivere og hos offentlige myndigheder.

 

Kurset vil endvidere berøre emner som moms på byggegrunde og give en status vedrørende ejendomsvurderingen.

 

Kursets emne præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne og eksempler fra praksis. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion, herunder eksempler fra deltagernes dagligdag.

 

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunernes tekniske forvaltninger og praktiserende landinspektører

 

Kursuslærere:

  • Peder Porse, tidl. chefkonsulent, Vurderingsstyrelsen
  • Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører

 

Kursusleder:

  • Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører

Tilmeld dig

Tilmeld dig arrangementet på nedenstående link.

Tilmeldingsfrist

13. februar 2023

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter 14. februar 2023

betales 25 %

Ved afmelding efter 28. februar 2023

betales 100 %