Løn og ansættelse

Det er essentielt, at du gennem hele dit arbejdsliv får en ordentlig og tilfredsstillende løn for dit arbejde. Du skal gøre dig synlig, udbrede kendskabet til dine kvalifikationer og opretholde din værdi på arbejdsmarkedet.

Hjælp til økonomisk sikring og ansættelsesvilkår
  • Sikrer, at du ikke står alene.
  • Sikrer optimale løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster, eller ved bistand i individuelle forhandlinger og kontrakter.
  • Etablering af lønstatistik.
  • Bistand vedrørende ansættelsesvilkår, herunder juridisk- og psykologbistand, samt rådgivning og bistand ved arbejdsmiljø og stresshåndtering.
  • Sikrer støtte i konfliktsituationer, herunder bistand i retssager.
  • Understøttelse af TR-virksomhed.

Der er mange faldgruber, når du starter i et nyt job. Dette gælder i både privat og offentligt regi, samt hvad enten du ansættes på en individuel kontrakt eller under overenskomst.

Du sikres så optimale løn- og ansættelsesvilkår som muligt gennem vores samarbejde med Ingeniørforeningens medarbejdere. Dette sikrer ligeledes, at din position på arbejdsmarkedet bliver bedre. Under Ingeniørforeningen kan du læse en lang række artikler vedrørende rådgivning, løn og karriere.

 

Har du spørgsmål til
din løn eller
dine ansættelsesvilkår?

Se lønstatistik

Vi har gjort det nemt for dig at få overblik over din lønsituation.

Herunder kan du se resultatet af analysen af medlemmernes lønforhold, suppleret med en række særlige DdL-relaterede spørgsmål. Indsamlingen og analysebearbejdningen er gennemført af IDA’s analyseafdeling som led i administrationsaftalen mellem DdL og IDA.