Overenskomster i det offentlige

Medlemmer ansat i kommuner, regioner og statslige institutioner er omfattet af den fællesakademiske overenskomst, som forhandles af Akademikerne (AC) på vegne af og efter aftale med tilsluttede organisationer, herunder Landinspektørforeningen. I den sidste ende – efter forhandlingerne afsluttes af Forhandlingsfællesskabet og CFU – opnås et resultat, som omfatter alle organisationer med medlemmer ansat i det offentlige.

2021-forhandlingerne
Seneste overenskomstforhandlinger var i 2021, og de resulterede i en række forbedringer.
Resultatet blev stemt hjem af alle organisationer, undtagen sygeplejerskerne, og er opsamlet i tre faktaark udarbejdet af IDA.

Foreningen har udarbejdet en lønstatistik 2021 – se her

OK21

Se resultaterne af overenskomstforhandlingerne i nedenstående tre faktaark.

Kommunerne – faktaark
Staten – faktaark
Regionerne – faktaark