Overenskomster i det private

Medlemmer ansat i det private kan i forskellig udstrækning være omfattet af overenskomster. Foreningen er ansvarlig for en overenskomst for ansatte landinspektører i landinspektørfirmaerne og IDA er ansvarlig for øvrige private overenskomster.

Overenskomst i landinspektørfirmaerne

Foreningens overenskomst for de ansatte landinspektører i landinspektørbranchen blev forhandlet i 2020 med virkning fra 1. april 2020 og bl.a. følgende resultater.

Løn og pension
Pr. 1. oktober 2020 stiger løn med 2,5 %.
Pr. 1. april 2021 stiger løn med 1,7 % og pensionsindbetalingerne med 1,0 %.
Pr. 1. april 2022 stiger løn med 1,8 % og pensionsindbetalingerne med 1,0 %.

Diverse
Der gives frihed med løn 1 dag i forbindelse med Fagligt Møde.
Fremover ydes 3 seniorfridage.
1 børneomsorgsdag pr. år afholdes med løn og 1 omsorgsdag afholdes uden løn.
Ret til frihed med løn 1 dag ved barns sygdom.
Udvidet ret til at deltage i begravelser, dog uden løn.

Forlænget forældreorlov
3 ugers ekstra orlov til fædre/den anden forælder.

Se protokollater, løntabeller og overenskomsten her.

Se lønstatistik her

OK20 i landinspektørfirmaerne

Medlemmer ansat i landinspektørfirmaerne er omfattet af overenskomsten mellem PLF og Landinspektørforeningen.

Andre private overenskomster

IDA administrerer en række private overenskomster, som også foreningens medlemmer er omfattet af.