Klage over praktiserende landinspektører

Kunder i landinspektørfirmaerne har forskellige muligheder for at klage over opgaver udført af praktiserende landinspektører eller over landinspektørfirmaernes honorar.

Tre forskellige instanser kan behandle klager: Landinspektørnævnet, som er et offentligt nævn, Responsumudvalget i Landinspektørforeningen samt Honorarudvalget i Praktiserende Landinspektørers Forening. De to sidstnævnte udvalg sekretariatsbetjenes af Landinspektørforeningens sekretariat, se kontaktinformation nedenfor.

Landinspektørnævnet
Landinspektørnævnet er et offentligt nævn med en dommer for bordenden. Nævnet behandler spørgsmål om ‘god landinspektørskik’. Læs mere om Landinspektørnævnet på Nævnets hjemmeside.

Landinspektørnævnet
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 7254 5000

Responsumudvalget
Klage over kvaliteten af de praktiserende landinspektørers opgaveløsning sendes til
mail@lsp-foreningen.dk

Responsumudvalget
Landinspektørforeningen
Kalvebod Brygge 31
1780 København V

Honorarudvalget
Klage over landinspektørfirmaernes honorar sendes til mail: plf@plf.dk

Honorarudvalget
Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebod Brygge 31
1780 København V

Kontakt sekretariatschef Kim Ingemann på tlf.: 3318 5510 eller kic@ida.dk for yderligere information, råd og vejledning.

Foreningen har skrevet en kort klagevejledning: