Kontingent og økonomi

Foreningens indtægter består hovedsagelig af kontingenter samt finansielle indtægter, annoncer og gebyrer fra Fagligt Møde.

Foreningens hovedudgift består primært af et administrativt vederlag til Ingeniørforeningen, som dækker træk på Ingeniørforeningens medarbejdere (overenskomst- og lønforhandlinger, efteruddannelse, Fagligt Møde, samt løn til sekretariatet), husleje, IT-support mv. Drift af efteruddannelsesaktiviteterne og fagbladet er også store poster.