Generalforsamling 2022

  • Lørdag den 5. februar 2020 kl. 10.15 – 12.30 (ca.)

  • På Hotel Nyborg Strand i forbindelse med Fagligt Møde 2022

Dagsorden

Generalforsamlingen gennemføres efter gældende lovs § 11 suppleret med pkt. 4: Revision af foreningens lov og vedtægter.

1) Valg af dirigent og 2 sekretærer
2) Beretning om foreningens virksomhed
3) Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
4) Revision af foreningens lov og vedtægter
5) Valg af formand
6) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af politisk revisor og 1 revisorsuppleant
8) Fastlæggelse af kontingenter til forening og fonde
9) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
10) Eventuelt

Bemærkninger
Pkt. 2) Beretningen skal ikke godkendes af generalforsamlingen, men blot tages ad notam. Den skriftlige beretning vil foreligge ved generalforsamlingen.

Pkt. 3) Er en generalforsamlingsgodkendelse alene af årsregnskabet 2021.
Årsregnskabet kommer i løbet af januar 2022.

Pkt. 4) Bestyrelsen fremlægger forslag til revision af foreningens lov og Vedtægten for ALF-Fonden. Forslagene kan ses her: [epaper/landinspektørforeningen]

Pkt. 5-7) Efter pkt. 4 gennemføres generalforsamlingen efter reglerne i den nye lov med valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, politisk revisor og revisorsuppleant.

Pkt. 8) Fastlæggelse af kontingenter til foreningen og Konfliktfonden.

Pkt. 9) Behandling af indkomne forslag.
På generalforsamlingen behandles ethvert forslag, som et medlem har forelagt bestyrelsen inden den 15. december 2021.
Forslag sendes til sekretariatet på ddl@ddl.org

Fra foreningens gældende lov § 11:
Stk. 6. Indkaldelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger foretages med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen elektronisk til medlemmerne og via foreningens hjemmeside med dagsorden og eventuelle forslag.
Stk. 7. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges senest ugedagen før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside og/eller via anden elektronisk form.

Kim Ingemann
Sekretariatschef