Hvor

Vejle Center Hotel

Hvornår

10. januar 2023

Pris

Medlem af DdL (eller IDA): 3.400 kr. + moms. Ikke-medlem: 3.700 kr. + moms.

Antal pladser

30

Beskrivelse

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter planlovens landzonebestemmelser. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration.

 

Kurset vil også sætte fokus på udvalgte temaer, som vælges ud fra de aktuelle og typiske sager/ansøgninger som fylder i kommunerne netop nu. Deltagerne skal oplyse om disse temaer eller sager - senest - ved tilmelding til kurset. Temaerne vil blive belyst ud fra målrettet oplæg – med udgangspunkt i Planklagenævnets praksis på området – og eventuelt udvalgte cases fra kommunerne. 

 

Kurset har også til formål at give en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer, hvordan Planklagenævnets praksis er på området. 

 

Kurset vil også belyse formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klageregler. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer, hvordan Planklagenævnets praksis er på området.

 

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Grundlæggende landzonebestemmelser (med fokus på boliger, erhverv og andre anlægstyper end landbrug. Men også om zoneinddeling, krav om zonetilladelse, undtagelser, overflødige landbrugsbygninger, anmeldelsespligt).
  • Udvalgte temaer (fokus på udvalgte emner og sagstyper fra deltagerne – eventuelt som cases).
  • Vurderingen forud for tilladelse eller afslag (vurdering af de faktiske hensyn og retslige forhold som er grundlaget for en afgørelse, skønnet, forholdet til anden planlægning og lovgivning, høring).
  • Procedure og klageregler (formkrav til landzoneafgørelse, håndhævelse, klageregler – klage over skøn, begrundelse – faktiske og retslige forhold, fastsættelse af vilkår).
    Planklagenævnets afgørelser (gennemgang af nævnets praksis er indeholdt i gennemgangen af vurderingerne og procedure- og klageregler.

 

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsageligt tage udgangspunkt i konkrete afgørelser fra Planklagenævnets praksis. 

 

Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases - gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursus-mappe.

 

Kursuslærer

  • Susanne Spangsberg, jurist i Naturstyrelsen.

 

Kursusleder

  • Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

 

Kursusdeltagelse

Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med landzone-sager, samt andre, som ønsker kendskab til administration af zonebestemmelserne i praksis.

Tilmeld dig

Tilmeld dig arrangementet på nedenstående link.

Tilmeld

Tilmeldingsfrist

9. december 2022

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter 9 december 2022

betales 25 %

Ved afmelding efter 27. december 2022

betales 100 %